Közvetlen vásárláshoz átirányítunk a FUTURER Webshopba!

 

A www.futurer.hu webáruház Általános Szerződési Feltételei
Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a www.futurer.hu
webáruháznak (a továbbiakban Webáruház), figyelmesen olvassa el az Általános
Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,
amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
A Webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan
felmerülő kérdések esetén az alább feltüntetett elérhetőségeinken rendelkezésére
állunk.
A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat,
részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak,
a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák.
A Webáruházon keresztül, elektronikus úton megkötött szerződés nem minősül írásbeli
szerződésnek, azokat a ROBOTFARM BT. nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és
nem megtekinthető. A ROBOTFARM BT. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek
nem veti alá magát.
Ön a Webáruház használatával, megrendelésének leadásával vagy a regisztrációval
elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési
Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:
A Webáruházban megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással, vagy
személyes átvétellel rendelhetőek meg. A termékek adatlapján megjelenített képek
eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
Jelen szerződés 2015. június 10-től határozatlan ideig érvényes.
1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma: Üzemeltetői adatok ismertetése
2. Rendelési információk
2.1. Regisztráció
2.2. Rendelés menete
2.3. Adatbeviteli hibák javítása
2.4. A megrendelések feldolgozása
2.5. Termékek vételára
2.6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
2.7. Akciók, kedvezmények, kuponok
2.8. Fizetési módok
2.9. Házhoz szállítás, információk
2.10. Megrendelés személyes átvétele
3. Szavatosság és jótállás
3.1. Szavatosság
3.2. Jótállás
4. Elállási jog
4.1. Elállási jog gyakorlásának a menete
5. Panaszkezelés
6. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
7. Felelősség
8. Szerzői jog
9. Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
10. Tulajdonjog fenntartás
11. Egyéb rendelkezések
1. Üzemeltetői adatok
Cégnév: ROBOTFARM BT. (a továbbiakban Szolgáltató)
Székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 37.
Tesztpont (személyes átvétel): 1115 Budapest, Bártfai utca 50. (a továbbiakban:
Tesztpont)
Adószám: 21167625-2-43
Közösségi adószám: HU21167625
Cégjegyzékszám: 01-06-747722
Bankszámlaszám: Budapest Bank, 10102093-65970500-01004009
Kibocsátó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság
Telefonos elérhetőség: 06-20-968-83-49
Elektronikus elérhetőség: office@futurer.hu; robotfarm@robotfarm.hu
Szerződés nyelve: magyar
2. Rendelési információk
2.1. Regisztráció
A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető bárki számára regisztráció nélkül, a
vásárlásnak sem feltétele az érvényes regisztráció. Vásárlás esetén azonban van
lehetőség regisztrációra, amely során Szolgáltató rögzíti az Ön által megadott e-mail
címet és jelszót – ezen adatokkal a jövőben egyszerűsítheti a vásárlás menetét a korábbi
vásárlási adatok rögzítésével. A rögzített és tárolt adatokat Szolgáltató mindaddig
megőrzi, amíg Ön az arra voantkozó felhatalmazást (írásban, azonosítható módon)
vissza nem vonja, de maximum 5 évig.
A www.futurer.hu webshop oldalán vásárlás mellett Szolgáltató lehetőséget biztosít a
termékek ingyenes tesztvezetésére. A tesztvezetés helyszíne: 1115 Budapest, Bártfai
utca 50.
A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag
Ön a felelős. Amennyiben Ön tudomást szerez arról, hogy a megadott jelszavához
jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni
jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával
bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. Ön vállalja,
hogy a megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok
időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
2.2. Rendelés menete
1) A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba. A kosárba helyezést követően a
kosár tartalma automatikusan megjelenik a képernyőn. Ha nem szeretne további
terméket vásárolni, ellenőrizze a kosárba helyezett termékek listáját a Webáruház jobb
felső sarkban található kosár ikonra kattintva. A megjelenő felületen módosíthatja a
termékek darabszámát vagy akár törölheti is a kosarából. Mennyiség megadását
követően kattintson a „Kosár frissítése” feliratra, mielőtt tovább lép.
2) Ha mindent rendben talált a kosarában, akkor a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kell
kattintania. A megjelenő felületen választhatja a vásárlás vendégként, illtve a
bejelentkezés opciót. Bármely lehetőséget választja, a megjelenő adatlapot vagy
bejelentkezési felületet értelemszerűen ki kell töltenie és a „Megrendelés elküldése”
gombra kattintania.
3) Amennyiben Ön a megrendelés leadását követően változtatni szeretne a rendelésen
(pl. termékeket hozzáadni, esetleg törölni szállítási címet, fizetési módot, címet
módosítani), az elérhetőségek valamelyikén haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a
Szolgáltatóval. Több, mint 1 munkanappal a rendelést követően a Szolgáltató nem
vállal felelősséget a rendelés menet közben történő módosítására.
* A megrendelés elküldése regisztráció nélkül is lehetséges. Regisztráció esetén a
jövőben a belépési adatokkal regisztrált felhasználóként azonnal el tudja küldeni
megrendelését a szállítási és számlázási adatok megadása nélkül. Fontos, hogy ügyeljen
a megadott adatok pontosságára, hiszen ezen adatok alapján kerülnek számlázásra,
illetve szállításra a megrendelt termékek. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania,
későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.
2.3. Adatbeviteli hibák javítása
Önnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való
elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására,
akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen
(pl. termék törlése a kosárból). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul
megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a
kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).
2.4. A megrendelések feldolgozása
A megrendelések feldolgozása munkanapokon, 17:00 óráig történik. A megrendelés
feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására.
Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül
feldolgozásra minden megrendelés.
2.5. Termékek vételára
A Webáruházban megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb
közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza
az esetleges kiszállítás költségét. A kiszállítás költségeiről az ÁSZF 2.9. pontjában
tájékozódhat. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. A Szolgáltató
fenntartja a jogot az elállásra, vagy a vételár korrekciójára, amennyiben elírás folytán
feltűnő aránytalanság keletkezik a vételár és a termék között (téves ár feltüntetése
esetén).
2.6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
Az Ön által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem
nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja
az Ön részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ön által a vásárlás, illetve
regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a
rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását,
mennyiségét, a termékek árát, az esetleges szállítási költséget és a fizetendő
végösszeget. Ha Ön rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a
visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie
kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól és nem köteles megvásárolni a terméket, ha
késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött
rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató
részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön
létre a Szolgáltató és Ön között.
A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására
részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Önnel történő
egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése
esetén, az átutalt összeg (részben vagy egészben), illetve a fizetéssel kapcsolatos
valamennyi többletköltség 14 napon belül visszautalásra kerül az Ön részére.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014
(II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól
szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
A szerződésre Magyarország joga irányadó.
2.7. Akciók, kedvezmények, kuponok
A Webáruház oldalán, hírlevélben vagy más felületen megjelenő, de a Webáruházra
vonatkozó reklámban feltüntetett akciók, kedvezmények, kuponok és vásárlási
utalványok alap esetben nem összevonhatóak. Minden vásárlás során csak egy féle
kedvezmény érvényesíthető. Ez a korlátozás nem vonatkozik olyan akciókra, ahol a
többes felhasználás külön engedélyezve van.
2.8. Fizetési módok
Ön a következő fizetési módok közül választhat:
– PayPal
– Fizetés az áru átvételekor (utánvét),
– Online Bankkártyás fizetés (Borgun),
– Fizetés banki előre utalással.
– Barion tárca
A vásárláskor érvényes fizetési feltételeket az oldalon a „Szállítás és fizetés” pont
részletezi, mely jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezi.
2.9. Házhoz szállítás, információk
Kiszállítási határidő
A szállítási határidőről a termék adatlapján találhat pontos információt, de
általánosságban véve a megrendelés teljesítés 2-5 munkanapon belül történik.
Amennyiben egy rendeléshez Ön több terméket is választ, minden esetben a kiválasztott
termékek adatlapján szereplő leghosszabb szállítási határidő a mérvadó. A Szolgáltató
törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem vállal felelősséget azért, ha a
fenti szokásos szállítási idő rajta kívül álló okok miatt (pl. beszállító késedelme) nem
tartható. Az esetleges szállítási késedelemről a Szolgáltató Önt értesíti a megrendelés
vagy a regisztráció során megadott email címen.
Kiszállítás módja
Megrendeléseit a Szolgáltató saját körben, illetve a Fáma First Kft. (1194 Budapest,
Viola u. 38.a., levelezési cím: 1183 Budapest, Akadály u. 15.) futárszolgálattal
együttműködve szállítja házhoz. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17
óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon,
szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni.
Ez esetben Ön a megrendelésének végösszegét utánvételes fizetés választása esetén a
csomag átvételekor közvetlenül a futárnak fizeti meg, egyéb fizetési mód esetén pedig a
kiszállítást megelőzően teljesíti a Szolgáltató részére. A fizetendő végösszeg a
megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
Azon termékek esetében, amelyeket a Szolgáltató saját körben kézbesít, igény szerint
lehetőség van a kiszállítás helyszínén egy rövid ismertető keretében a termék üzembe
helyezésére is.
Amennyiben Ön a kiszállítást végző személy által megjelölt időpontban nem tartózkodik
az Ön által megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést
hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével Önnek lehetősége van a
megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A
futár további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.
Amennyiben a 2. kiszállítás is sikertelen, a futár visszaszállítja az Ön csomagját a
Szolgáltató részére. A Szolgáltató ez esetben felveszi Önnel a kapcsolatot a további
teendőkkel kapcsolatban.
Külföldi szállítás
Az Európai Unió területén kívül nem kerül felszámításra az árainkban megtalálható 27%
ÁFA. A célországban érvényes vám és adók megfizetése a megrendelő felelőssége.
A futárszolgálat elérhetőségei:
Fáma First Kft.
1183 Budapest, Akadály utca 15.
Telefon: +36 20/3473107
Email: info@famafutar.hu
Nyitva tartás: H-P 9:00 – 17:00
Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen
a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a
csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltatónak nem áll
módjában elfogadni! A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve
az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele
megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Ön kizárólag elállási jogával élhet,
ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és
minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.
Szolgáltató lehetőség szerint minden esetben saját körben szállítja házhoz a felnőtt
elektromos rollereket.
Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag
átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak, vagy más, elérhető fizetési módon
rendezi az összeget! Az át nem vett, és a futár által visszahozott csomagok újraküldését
utánvételes fizetés esetén kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása
esetén áll módunkban ismételten elindítani!
2.10. Megrendelés személyes átvétele
Lehetőség van a megrendelt termékeket Szolgáltató tesztpontján (cím ld. fentebb)
személyesen is átvenni. A tesztpont nem funkcionál üzletként, ott kizárólag a
webshopon vagy telefonon megrendelt és e-mailen visszaigazolt termékeket lehet
átvenni.
Amennyiben a megrendelés feladásakor Ön ezt az átvételi módot választja, akkor, amint
a Szolgáltató összeállította a csomagot és minden termék megérkezett, küld egy értesítő
e-mailt, hogy a megrendelés pontosan mikor vehető át. A foglalt rendeléseket személyes
átvétel esetén 10 napig tudja tartani a Szolgáltató, azután törli, ezért kérjük Önt, hogy
minél hamarabb vegye át megrendelését!
Tesztpont nyitvatartása*:
Hétfő – Péntek: Kizárólag előzetes egyeztetés alapján! (http://futurer.hu/jelentkezz/)
Szombat: Kizárólag előzetes egyeztetés alapján! (http://futurer.hu/jelentkezz/)
Vasárnap: Kizárólag előzetes egyeztetés alapján! (http://futurer.hu/jelentkezz/)
[KK1]* Előzetesen mindenképp egyeztessen a Szolgáltatóval, hogy mikor szeretne menni a
megrendelésért. Indokolt esetben, előzetes egyeztetés alapján lehetőség van a
nyitvatartástól eltérő időpontokban tesztelni.
3. Szavatosság és jótállás
3.1. Szavatosság
Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a Szolgáltató hibás
teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a
Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön – választása
szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést,
kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a
vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás öltségére Ön is
kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végsőesetben – a szerződéstől is
elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés
költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott
okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a
hibát annak elfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől
számított kettőhónapon belül közölni. Fogyasztói szerződés esetén a szerződés
teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már
nem érvényesítheti. Nem fogyasztói szerződés, illetve használt dolog esetén ez a
határidőegy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a Szolgáltatóval
szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A
teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a
hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a
szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után
azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.
Amennyiben az igényt Ön elkülöníthető részre érvényesíti, az a többi részre nem
vonatkozik. Jelentéktelen hiba miatt igény érvényesítésének nincs helye.
Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája
esetén Ön – választása szerint – az előző pontban meghatározott jogát vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel
meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem
rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplőtulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Fogyasztói
szerződés esetén termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba
hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidőelteltével e jogosultságát
elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági
igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény
érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól? A gyártó(forgalmazó) kizárólag akkor mentesül
termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában
nem volt felismerhetővagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelezőhatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendőegy okot bizonyítania. Felhívom
figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre
vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
3.2. Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Hibás teljesítés esetén
szerződés alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? Hibás
teljesítés esetén 1 év jótállás illeti meg.
Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól? A Szolgáltató jótállási
kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a
teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a
jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül
megilletik.
Szavatossági igények érvényesítése
Szavatossági igényeit Ön az alábbi címen érvényesítheti:
Név: ROBOTFARM BT.
Cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 37.
E-mail: office@futurer.hu, robotfarm@robotfarm.hu
Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás
alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a Szolgáltató nem kötelezhető bármely
szavatossági igény teljesítésére.
4. Elállás joga
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz,
rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi
kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a
termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi
átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás
nélkül elállni. Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a
termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
4.1. Elállási jog gyakorlásának a menete
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött
levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a
Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő nyilatkozatmintát is:
Elállási nyilatkozat minta:
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
A termék átvételének időpontja:
Rendelési azonosító:
A fogyasztó/k neve:
A fogyasztó/k címe:
A fogyasztó/k aláírása:
Dátum:
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt
elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak
bizonyítása, hogy elállási jogát jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően
gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a
Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt
határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát
14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton
történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül
történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a
Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott
küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás
dátuma.
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban
feltüntetett székhelyének címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül személyesen visszavinni, vagy
postai úton, vagy futárszolgálat segítségével visszajuttatni. A határidő betartottnak
minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az
általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék a Szolgáltató címére történő
visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.
A csomag Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, rögzítésre kerül a csomag
kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. A Szolgáltatónak az utánvéttel
visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén
kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha Fogyasztó
eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által
teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett)
költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy
Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő
fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig
visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt
érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi
figyelembe.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez
kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag
Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Az
elállási jogról szóló tájékoztató hiányában jogosult a Fogyasztó 12 hónapig gyakorolni
az elállási jogát, feltéve hogy a Szolgáltató az elállás jogára vonatkozó tájékoztatót a
vásárló részére tartós adathordozón megadta. Ebben az esetben az elállásra nyitva álló
határidő a tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.
Nem illeti meg Fogyasztót az elállási jog:
– Olyan termék esetén, melynek ára a Szolgáltató által nem irányítható pénzpiai
mozgások, ingadozásoktól függ.
– Kifejezetten Fogyasztó kérésére, az őáltal szabott igények alapján egyedi kérésének
megfelelően került előállításra.
– Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrzőtermékek.
– Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
– Olyan zárt csomagolásútermékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhetővissza.
5. Panaszkezelés
Ön a Webáruháznak az áru (szolgáltatás) fogyasztók részére történő forgalmazásával,
illetve értékesítésével közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére,
mulasztására vonatkozóan szóban vagy írásban teheti meg panaszát. A panaszok
bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési
cím megegyezik a Webáruház ügyfélszolgálati címével:
E-mail: office@futurer.hu, robotfarm@robotfarm.hu
Levelezési cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 37.
A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja,
és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha Ön a
panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges,
akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul
jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt Önnek átadja,
b) telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt Önnek legkésőbb az írásbeli panaszról
szóló
részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az
írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
A telefonon közölt szóbeli panaszt Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal
látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató Önnel
közölni köteles. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc
napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról,
hogy a válasz Önhöz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontjátt
az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett
jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.
6. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és Ön között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való
tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá
fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön
számára:
– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Iratleadási időpontok:
hétfő: 8.30-16.30
kedd: 8.30-16.30
szerda: 8.30-16.30
csütörtök: 8.30-18.00
péntek: 8.30-13.30
Tanácsadási időpontok:
hétfő: 08.30 – 16.30
kedd: 08.30 – 16.30
szerda: 08.30 -16.30
csütörtök: 08.30 – 18.00
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön
törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és
középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval
kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
7. Felelősség
Ön a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a
Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni
károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget
megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított
magatartásért. Ön köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során
harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne
sértse. Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató
ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések
felderítése végett.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek
más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más
tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges termékismertetők a technikai
ismertetők beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli
változása miatt. Kizárja Szolgáltató saját felelősségét a termékek adatlapján a
valóságostól eltérő képek megjelenítéséért, amelyek bizonyos esetben illusztrációként
szerepelnek. Amennyiben Ön a Webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, köteles
azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a
jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy
annak módosítására.
8. Szerzői jogok
A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra
mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából, vagy a Szolgáltató előzetes
írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli
felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy
letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes
írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a
Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Önnek
a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek
bármely használatára, hasznosítására. Ez kiterjed jelen ÁSZF tartalmára, mely knowhow-nak minősül, így másolása a Szolgáltató előzetes felhatalmazása nélkül a hatályos
Ptk. vonatkozó rendelkezéseibe ütközik. A Webáruház rendeltetésszerű használatával
járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú
másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye
nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás
igénybevétele során az Ön által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató
keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.
9. Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
9.1. A Szolgáltató az árváltozás és az Általános Szerződési Feltételek
megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a Webáruházban való
megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés
idejében fennálló feltételek kerülnek fogadásra.
9.2. A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a vásárlók
Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani.
A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata
alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, azokat a módosítást követően leadott
megrendelésekre kell alkalmazni.
10. Tulajdonjog fenntartása
10.1. A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a
termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – az Ön birtokába
kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében,
amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.
11. Egyéb rendelkezések
11.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást
hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat
más domainnév alá helyezze át.
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2015. június 10[KK2].