Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

FUTURER Elektromos Rollerek NYEREMÉNYJÁTÉK

RÉSZVÉTELI-ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

FUTURER Elektromos Rollerek NYEREMÉNYJÁTÉK

1. A ROBOTFARM BT. (1115 Budapest, Bártfai utca 50.; adószám: 21167625-2-43, a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, 18. – 49. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 7. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos). A Játékban résztvevő Játékos a FUTURER Elektromos Rollerek közösségi Facebook oldalon (https://www.facebook.com/futurerhu) a Játékról szóló bejegyzés alapján hozzászólásban megjelöli ismerőseit a leírásnak megfelelően. A Játék sorsolásain minden hozzászóló kommentjével vehet részt. A Nyereményt az oldalt és a posztot kedvelő Játékosok között sorsoljuk ki. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Nyereményre való jogosultságot a Játékról szóló bejegyzéshez kapcsolódó hozzászólás megtörténtének tényével kell igazolni, illetve a kisorsolt Nyerteseknek a poszt és a FUTURER Elektromos Rollerek Facebook oldal kedvelői között kell szerepelniük ahhoz, hogy a Nyereményüket megkaphassák.

2. Játék időtartama: A Játék 2022. június 23.-tól, azaz a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában meghatározott bejegyzés közzétételétől 2022. július 08.-ig tart.

3. A Játék menete: A Játékos a Játékról szóló bejegyzésben leírtak alapján hozzászólásban megjelöli ismerősét/ismerőseit, és így vehet részt a Játékban.  A hozzászólások helyességét minden esetben a Szervező ellenőrzi, és csak az általa helyesnek ítélt hozzászólások vehetnek részt a sorsolásban. Amelyik Játékos hozzászólásában trágár, illetlen, becsmérlő kifejezéseket használ, káromkodik szabályszegésével automatikusan kizárja magát a Nyereményre jogosultak köréből. Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett hozzászólásért.

4. Nyeremények:

4.1.

Első hét: 1 nyertes

Nyeremények:

1 nyertes: Páros Salsa Diabolica tánctanfolyam bérlet 30.000.- Ft értékben.

4.2.

Második hét: 5 nyertes

Nyeremények:

1 nyertes:

Fődíj: 2 db E-TWOW Booster ES típusú roller használata egy hétre.

1 nyertes:

1 db 50.000.- Ft értékű vásárlási utalvány, melyet a Westend bevásárlóközpont kijelölt üzleteiben lehet levásárolni.

1 nyertes:

1 db ajándék kupon, ami a Tejmadár (Westend) étteremben levásárolható.

2 nyertes:

1 db Westend ajándékcsomag.

 

5. Nyeremények kisorsolásának időpontjai:

» 2022. július 1.: 1 nyertes

» 2022. július 8.: 5 nyertes

A sorsolásokat a Szervező intézi a véletlenszerűség elvének megfelelően. A véletlenszerű sorsolást a random.org weboldalon bonyolítja le a Szervező. A Szervező összesen 1 fődíjnyertest és 1 köztes ajándékutalvány nyertest sorsol. Az egyes Nyereményeket az a Játékos nyerheti meg, aki a jelen Részvételi- és Játékszabályzatnak megfelelően a Játékról szóló bejegyzés alapján helyesen megjelöli ismerősét/ismerőseit, kedveli a posztot és a FUTURER Elektromos Rollerek Facebook oldal kedvelői között szerepel. Abban az esetben, amennyiben a kisorsolt Nyertes Játékos nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a Nyereményre való jogosultság tényéről történő értesítést követő 48 órán belül nem reagál a kapcsolatfelvételre, vagy amennyiben a Nyereményt nem kívánja átvenni, helyette a tartaléknyertesként kisorsolt Játékosok valamelyike válik jogosulttá a Nyereményre a kisorsolás sorrendjében, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.

6. Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása: A Szervező a mindenkori Nyertest a Facebook kommunikációs csatornáin keresztül értesíti a sorsolás pillanatától számított maximum 72 órán belül. A Nyeremények átadását Szervező közvetlenül a Nyertessel egyezteti. Ha a Nyeremény átadásával kapcsolatos együttműködési kötelezettségnek Nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott Nyereményt másik nyereménnyel helyettesítse a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

7. Egyéb rendelkezések: Szervező a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek. A Nyeremények átvételének egyeztetésekor a Nyertes Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói, valamint ezen személyek Ptk. 8.1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Amennyiben a mindenkori Nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek kizárólag a törvényes képviselőjük útján vehetnek részt. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

Szervező kijelenti, hogy a Játék szervezésében a Facebook nem vett részt, a Játékkal kapcsolatban a Facebook-ot semmilyen felelősség nem terheli. Szervező a Játék során tudomására jutott adatokat a Facebook-nak nem továbbítja. Szervező kijelenti és szavatolja, hogy a Játékosok a Facebook-kal szemben semmilyen igényt nem érvényesíthetnek a Játékkal kapcsolatban.

8. Adatkezelési feltételek: Szervező kijelenti, hogy a Játék során személyes adatot nem kezel. A megadott adatokat a Szervező saját adatkezelési szabályzata alapján kezeli, melynek részletei itt olvashatóak.

https://futurer.hu/aszf

Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést a FUTURER Elektromos Rollerek Facebook oldalon keresztül közöl a Játék résztvevőivel.

2022. június 23.

ROBOTFARM BT. Szervező

1115 Budapest, Bártfai utca 50.